وضعیت :سریال خرید خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و گزینه پیگیری سفارش را انتخاب نمایید .


وضعیت سفارش شامل 4 وضعیت زیر است :

1) در انتظار بررسی
2) در حال آماده‌سازی
3) تحویل به واحد ارسال
4) ارسال شده